Ülkemizde yeminli tercüman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, bahsi geçen dil ile alakalı eğitim belgeleri, diplomaları, sertifikaları gibi belgeleri ile noter huzurunda yemin eden kişidir. İlgili noter tercümanın dile hakimiyetini bilir ve o tercümanın yemin zaptını oluşturur.